Downloads

The Fog 2018 in numbers

КАКВО КЪДЕ КОГА Какво, къде и кога ще се случва по време на The FOG 2018 – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО (BG)

WHAT WHERE WHEN – What, where and when will happen at The FOG 2018 – MANDATORY READING (ENGL)

Q&A BG – Какво да правя, когато…? – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО (BG)

Q&A ENGL –  What should I do if…?  – MANDATORY READING (ENGL)

Final Pravila The Fog 2018 BG – ПРАВИЛА (BG)

FINAL Rules The FOG 2018 ENGL – RULES (ENGL)

Приложение 1 Магии

Annex 1 Spells

Приложение 2 Седми път

Annex 2 Seventh Path

Приложение 3 Отвари

Annex 3 Potions

Приложение 4 Текстове ками

Annex 4 Imperial Daggers Texts

Приложение 5 Времетраения

Annex 5 Basic Timings