feros 1Как срещнах съдбата си
Венцислав Петров “Ферос”

How I Met my Destiny
Ventsislav Petrov “Feros”

 

Флетчър е млад циничен авантюрист, който не винаги подбира добре накъде да насочи своята екстравагантност. Вместо да си остане заинтригуван от безопасни неща, като старата имперска архитектура и любимия си кон, той проявява твърде нездрав интерес към магията. Това го отвежда в земите на новооснованото Кралство на Седемте хълма, където заедно със странния магьосник Орин се впуска в рискован опит да призове една забравена некромантска легенда. Увлекателно, с тънко чувство за хумор и намигане към няколко познати персонажа, Ферос ни пренася две години преди първите “реални” събития от Драконовия свят и предлага интересни добавки и интерпретации на неговия сетинг.

——
Fletcher is a young cynical adventurer, whose choices of  extravagance manifestation are not always so good. Instead of staying intrigued by mostly hamless  stuff – such as the old imperial architecture or his favorite horse, he has developed an unhealthy interest in magic. This takes him to the land of the newly established Kingdom of Seven Hills. Fletcher and the strange mage Orin engage in a risky attempt to summon a forgotten necromant legend. In a fascinating manner, with a subtle sense of humor and a wink to a few familiar characters, Feros takes us two years before the first “real” events of Dragon World and offers some interesting additions and interpretations to its setting.
—–
Как срещнах съдбата си, oт Венцислав Петров “Ферос” / How I Met my Destiny, by Ventsislav Petrov “Feros”
Част 1/Part 1   BG
Част 2/ Part 2  BG
Част 3/Part 3   BG
Част 4/Part 4   BG